الزامات عدالت در وضع و تصویب قانون اساسی
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات سمينار قانون اساسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی