الزامات عدالت در وضع و تصویب قانون اساسی
43 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات سمينار قانون اساسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی