انتظار از دین از دیدگاه متفکران دو قرن اخیر
35 بازدید
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی